WEF Executive Opinion Survey (2004-2016)

Erasmus Centre for Business Innovation is partnerinstituut van het World Economic Forum (WEF) en voert in die hoedanigheid jaarlijks de Executive Opinion Survey uit in Nederland. Mede op basis van de data die hieruit voortlvloeien wordt jaarlijks het internationale concurrentievermogen van Nederland vastgesteld op basis van een breed scala aan indicatoren. Dit concurrentievermogen en de vergelijking met dat van andere economieën wereldwijd komt tot uiting in de ranking in de Global Competitiveness Index die het WEF jaarlijks publiceert in het Global Competitiveness Report. In het kader van dit onderzoek is in de afgelopen jaren veel data verzameld waarmee onderzoek wordt gedaan naar (determinanten van) internationaal concurrentievermogen. De data wordt overigens ook deels gebruikt voor WEF-rapportages omtrent de landelijke stand van zaken op ICT-gebied (Global Information Technology Report),de  gelijkheid tussen mannen en vrouwen (Global Gender Gap Report) en de faciliteiten voor internationale handel (Global Enabling Trade Report).

Onderzoekspartner en opdrachtgever: World Economic Forum