Stakeholders en een brede definitie van kwaliteit van accountantskantoren

Hoe kijken interne en externe stakeholders in de mkb-praktijk aan tegen de kwaliteit van een accountantskantoor? Die vraag stond centraal in onderzoek in opdracht van Nemacc, kenniscentrum van NBA en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderzoekers Niels van der Weerdt en Antoinette Rijsenbilt geven aan dat de aandacht voor kwaliteit zich vooral richt op controle- en samentelwerk. Maar de kwaliteit van een organisatie als geheel mag daarbij niet uit het oog worden v verloren. Dat is immers de omgeving waarin kwalitatief hoogstaand accountantswerk moet plaatsvinden. Veel definities van (organisatie)kwaliteit richten zich exclusief op de perceptie van kwaliteit door klanten. Juist in de context van accountantskantoren past zo’n focus op klanten moeilijk. “Er zijn meer stakeholders die een stem hebben in het kwaliteitsoordeel of belang bij hoge kwaliteit van mkb-accountantskantoren.” Een bruikbare definitie van organisatiekwaliteit neemt een brede groep belanghebbenden in acht en kijkt naar een breed pallet aan onderwerpen, aldus de onderzoekers.

Inzichten

De kwaliteit van een mkb-accountantskantoor wordt in de ogen van accountants en vennoten in eerste instantie bepaald door de kwaliteit van het werk (de output), de beloning en de bedrijfscultuur. In de ogen van cliënten wordt kwaliteit bepaald door de betrouwbaarheid van de dienstverlening en de scope van het advies. Ook de kennis van de accountant is belangrijk. De prijs komt voor ondernemers niet op de eerste plaats, zo blijkt. Voor gebruikers van rapportages van accountants telt de inhoudelijke kwaliteit en de mate waarin de verstrekte informatie bruikbaar is voor eigen werkzaamheden.

De Nemacc-studie verschaft vennoten en andere leidinggevenden van mkb-accountantskantoren concrete inzichten in de betekenis van kwaliteit van een organisatie in het algemeen en het eigen kantoor in het bijzonder. Ook worden handvatten aangereikt om de kwaliteit van het kantoor continu te verbeteren.

Binnenkort verschijnt een werkboek waarin de onderzoeksresultaten op speelse wijze worden geïllustreerd. Aan de hand van werkbladen kunnen vennoten en leidinggevenden een kantoor-eigen definitie van kwaliteit ontwikkelen en de contouren van een breed kwaliteitsbeleid uitwerken.

De resultaten van het onderzoek worden op 10 december gepresenteerd tijdens het symposium van Nemacc voor mkb-accountants.

Onderzoeksrapport 'Organisatiekwaliteit van mkb-accountantskantoren'