Sociale innovatie in de zorgsector

Toenemende concurrentie, vergrijzing van de arbeidsmarkt en de “war for talent” zijn voorbeelden van factoren die organisaties ertoe dwingen na te denken over andere manieren van organiseren en om die gedachten om te zetten in acties en resultaten. Hierbij kan de zorgsector in Nederland een uitstekend voorbeeld zijn. Zo heeft deze sector te maken met een dubbele vergrijzing; van het personeelsbestand, maar ook van haar cliëntenbestand. Aangezien de ‘gemiddelde Nederlander’ ouder wordt en langer leeft, is de verwachting dat de vraag naar zorg verder toeneemt. En mede vanwege een vergrijzend personeelsbestand nemen de uitdagingen voor zorgorganisaties toe om in deze vraag te voorzien.

Op verzoek van ActiZ – organisatie van zorgondernemers past INSCOPE haar befaamde Erasmus Concurrentie en Innovatiemonitor toe op de zorgsector. Sociale innovatie en de vier hefbomen ervan – flexibel organiseren, dynamisch managen, slimmer werken, co-creatie – nemen een centrale plaats in. Zo is er een survey gehouden onder 441 zorgmanagers werkzaam in 66 verschillende zorgorganisaties. Hieruit komt naar voren dat sociaal innovatieve zorgorganisaties meer innoveren, beter presteren, en dat haar cliënten een hogere mate van eigen regie en zelfredzaamheid hebben. Deze en andere bevindingen in de Erasmus Innovatiemonitor Zorg geven nieuwe inzichten in hoe zorgorganisaties doelstellingen kunnen realiseren.