Over ons

Erasmus Centre for Business Innovation

Het Erasmus Centre for Business Innovation (ECBI) is een onafhankelijke academische partner voor het versterken van de innovatie- en concurrentiekracht van bedrijven en regio’s op basis van gevalideerde inzichten omtrent business innovatie . Als erkende kennisonderneming van de Erasmus Universiteit richt ECBI zich op het verwerven en overbrengen van dergelijke inzichten naar bedrijven en netwerk- en overheidsorganisaties. Academische kennis en kunde maken we zo van nut voor het bedrijfsleven en de maatschappij. ECBI is partnerinstituut van het World Economic Forum en “flagship centre” van de Rotterdam School of Management (RSM), de business faculteit van de Erasmus Universiteit. ECBI is voor het aanboren van hoogwaardige kennis ook verbonden aan diverse andere faculteiten. Regelmatig wordt samengewerkt met externe onderzoekers. ECBI komt voort uit INSCOPE Research en Consulting, het Erasmus Strategic Renewal Centre (ESRC) en het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI).

ECBI combineert ruime onderzoekservaring en state-of-the-art wetenschappelijke inzichten met gevalideerde methoden en instrumenten om maatwerk te bieden aan een breed scala aan opdrachtgevers. Dit maatwerk wordt aangeboden in de vorm van toegepast onderzoek en educatie en advies, waarbij in belangrijke mate wordt voortgebouwd op gedegen fundamenteel onderzoek naar business innovatie. We monitoren de concurrentie- en innovatiekracht van bedrijven en het innovatieklimaat waarin zij opereren, voeren specifieke effectmetingen uit, bieden ‘quick scans’ aan voor een snel inzicht in een organisatie (onderdeel), en analyseren de mogelijkheden, belemmeringen en hefbomen van organisatorische vernieuwing en business model innovatie. We brengen kennis over met rapportages, thematische leergangen, bedrijfspresentaties, seminars en inspiratiesessies. ECBI profileert zich daarnaast als vooraanstaand Europees onderzoekscentrum met een groeiend aantal publicaties.

Onze vernieuwende inzichten komen voort uit onderzoek in de praktijk van het bedrijfsleven en uit de wetenschappelijke literatuur en worden op toegankelijke wijze gepresenteerd aan managers. We bieden onderwijs en geven advies om de toepassing van deze inzichten te bevorderen maar implementeren niet, zodat we onze onafhankelijkheid bewaren.

Focus & Expertise

Organisaties staan in toenemende mate voor belangrijke uitdagingen om concurrerend en relevant te blijven in een complexe, sterk veranderende omgeving. Vernieuwende innovatiestrategieën spelen daarbij een sleutelrol. Het is niet voor niets dat er wordt gesproken over de ‘innovatie-gedreven economie’. Bij innovatie wordt meestal gedacht aan technologische aspecten van vernieuwing, zoals R&D, patenten en ICT-gerelateerde procesinnovaties. Eenzijdig inzetten op technologische innovatie rendeert echter niet voldoende. Onderzoek toont namelijk consistent aan dat de innovatieprestaties van gevestigde organisaties vooral worden verklaard door investeringen in menselijk kapitaal door nieuwe manieren van organiseren, managen, leiding geven, werken en samenwerken. Deze sociale aspecten van vernieuwing vallen onder het label ‘sociale innovatie’.

De door een organisatie gerealiseerde technologische en sociale innovaties kunnen van dergelijke aard zijn dat ze de kernactiviteiten, waardepropositie, stakeholderrelaties, organisatie-identiteit of het verdienmodel veranderen. In zulke gevallen is er sprake van businessmodel innovatie, waarbij de introductie van wezenlijk nieuwe producten, diensten, productie- en distributieprocessen doorgaans centraal staat. Onze focus op business innovatie betreft al deze diverse typen bedrijfsgerelateerde vernieuwing, en in het bijzonder de verschillende niet-technologische facetten, determinanten en implicaties ervan. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de ontwikkeling, implementatie en rol van nieuwe managementpraktijken, transformationeel leiderschap, flexibele organisatieprincipes, hoogwaardige arbeidsvormen én co-creatie met externe stakeholders.

Ons team

Ons kernteam heeft een sterke academische achtergrond en weet voortdurend de brug te slaan naar de vraagstukken en behoeften van managers en beleidsmakers.

Raad van Advies

Samenwerkingsverbanden

Het Erasmus Centre for Business Innovation werkt samen met diverse kennispartners binnen én buiten de Erasmus Universiteit. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn de Rotterdam School of Management (in het bijzonder de afdeling Strategisch Management & Ondernemerschap), de Erasmus School of Economics (ESE), SEOR, het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) en het World Economic Forum (WEF).