Onderzoeksbundel ‘Het innovatievermogen van Rotterdam Food Cluster’ overhandigd aan CEO’s en opdrachtgever Rotterdam

Publicatie datum: 12-09-2018

Op 11 september ontvingen ondernemers Meiny Prins (Priva), Thijs van den Heuvel (Fresh Pack Logistics) en Jan Brouns (Urban Industrial) de eerste exemplaren van de onderzoeksbundel ‘Het innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster’ uit handen van Sharon Janmaat (Gemeente Rotterdam) en Niels van der Weerdt (Erasmus Centre for Business Innovation). Hoe onze regio heeft kunnen uitgroeien naar de leidende positie in Food wereldwijd en hoe bedrijven (moeten) innoveren om die positie te handhaven, staat centraal in de eerste onderzoeksbundel in een reeks van uitgaven onder de noemer van Food for the Future. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van Erasmus Centre for Urban, Port & Transport Economics (Erasmus UPT), Erasmus School of Economics, Rotterdam School of Management, Wageningen University & Research en Hogeschool Inholland. Het vloeit voort uit een alliantie van kennisinstellingen en gemeente Rotterdam “Food for the Future”.

Veel carrièreperspectief voor jongeren

Naast inspiratie voor het bedrijfsleven is het onderzoek bedoeld als basis voor het ontwikkelen van lesmateriaal voor verschillende niveaus in het onderwijs binnen de regio. Hiermee wil Rotterdam Food Cluster de kennis van jongeren over het belang van de foodsector in de Rotterdamse regio vergroten. De foodsector biedt door haar internationale karakter en vele innovaties veel carrièreperspectief aan jongeren. Er is een kennismakelaar aangesteld om samen met verschillende onderwijsinstellingen in de regio onderwijsprogramma’s te ontwikkelen. Daarnaast brengt de kennismakelaar vragen uit het bedrijfsleven over naar de docenten en studenten. Dit moet leiden tot meer transitiegericht onderwijs op Foodopleidingen en bedrijfsopleidingen gericht op innovatie.

Lering trekken voor de toekomst

Hoofdonderzoeker dr. Niels van der Weerdt (Erasmus Centre for Business Innovation): ‘In dit eerste Food for the Future onderzoek is het innovatievermogen van de foodsector in en rondom Rotterdam onderzocht. Wat kunnen we leren over de veerkracht van bedrijven en clusters van bedrijven? We hebben gekeken naar het historisch perspectief; hoe hebben de verschillende bedrijvenclusters zich in het verleden weten te vernieuwen? Ook is het huidige innovatievermogen van individuele bedrijven onderzocht. Daarnaast valt er veel te leren van bedrijven die al voorlopen in de transitie naar de Next Economy.

Kracht Rotterdamse foodregio ligt in samenhang en interactie deelregio’s

De regio Rotterdam is uniek, de gehele foodketen bevindt zich namelijk in Rotterdam en omgeving. Van de tuinbouw in het Westland en het Oostland tot de akkerbouw en visserij op de Zuid-Hollandse eilanden. Van de logistieke dienstverleners en handelshuizen in de haven en bedrijventerreinen in de gehele regio tot de innovatieve startups in en rondom Rotterdam. Ook de verwerkende, toeleverende en dienstverlenende industrieën zijn aanwezig. Tijdens het Rondetafelgesprek ter gelegenheid van de lancering van het boek, waren de aanwezige ondernemers het unaniem met elkaar eens. ‘De Rotterdamse regio is de meest innovatieve foodregio ter wereld, internationaal toonaangevend en dat willen we blijven. Onze kracht ligt in de integraliteit en interactie tussen de diverse deelregio’s en sectoren binnen Rotterdam Food Cluster. Gecombineerd met oer-Rotterdams ondernemerschap kunnen wij samen met onderwijs- en kennisinstellingen en overheden zorgen voor een succesvolle duurzame transitie van de foodsector in onze regio naar de Next Economy!’, aldus Meiny Prins.

EUR en Food Cluster

Rotterdam Food Cluster wil samen met het bedrijfsleven en kennis- en opleidingsinstituten het innovatievermogen van de regionale foodsector stimuleren en de nieuwe generatie op de toekomst voorbereiden. De komende jaren worden diverse onderzoeken uitgevoerd, gericht op de benodigde businessmodellen van morgen.

Erasmus University Rotterdam ging in 2016 met Albeda College, Greenport, Inholland, Hogeschool Rotterdam, Lentiz onderwijsgroep, STC, Wageningen University & Research, het Wellantcollege en Zadkine met de gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven een samenwerking aan voor de toekomst van het onderwijs in de foodsector van regio Rotterdam: ‘Food for the Future’.

eerste exemplaren onderzoeksbundel
Innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster

Onderzoeksbundel 'Innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster'