Food for the Future – transitie van het Rotterdamse foodcluster

Een eerste onderzoek- en realisatieagenda voor de transitie van het Rotterdam Food Clulster.

In opdracht van de Gemeente Rotterdam heeft het Centre for Business Innovation samen met onderzoekers van Wageningen Universiteit en Hogeschool InHolland vooronderzoek gedaan naar vernieuwing in het voor de regio Rijnmond belangrijke food & feed cluster. Daarbij is vanuit zowel een sociaal-maatschappelijke als bedrijfskundig perspectief gekeken naar onder andere de implicaties van de zgn. vierde industriële revolutie en daaraan gerelateerde veranderingen, met het oog op het versterken van het duurzame internationale concurrentievermogen van het cluster. De uitkomsten van dit multidisciplinaire onderzoek worden gebruikt voor nadere beleidsbepalingen en mogelijk vervolgonderzoek.

In een vervolgonderzoek bestuderen we nu de historische dynamiek binnen het foodcluster. In hoeverre heeft het cluster zichzelf opnieuw weten uit te vinden? Tegelijkertijd inventariseren we het huidige innovatievermogen van de bedrijven uit dit cluster. Zijn ze in staat om de transitie naar de next economy te realiseren? En beschrijven we innovatieve businessmodellen en ecosystemen die ons een blik om de toekomst geven. Welke impact zullen zij hebben als deze vernieuwers daadwerkelijk tot bloei komen?

f4f-report-i-uk-e1498661000905