Businessmodel innovatie in accountancy

Focus en aanpak van mkb-kantoren.

In opdracht van kenniscentrum NEMACC heeft de voorloper van Erasmus Centre for Business Innovation (INSCOPE Consulting) onderzoek uitgevoerd onder ruim tweehonderd MKB-accountantskantoren. Het onderzoek laat zien wanneer MKB-accountants hun businessmodel moeten veranderen en hoe ze dat het beste kunnen doen. Aan de hand van gevalideerde vragenlijsten konden algemene conclusies worden getrokken. Naast een volledige rapportage op de website van NEMACC en beroepsorganisatie NBA werden de resultaten gepubliceerd in MAB, het maandblad voor accountancy en bedrijfskunde. De kantoren die in het onderzoek participeerden ontvingen daarnaast een gepersonaliseerde rapportage. Daarin konden zij teruglezen in hoeverre zij zelf in staat zijn om hun businessmodel te vernieuwen. De combinatie van algemene- en gepersonaliseerde managementpublicaties zorgt voor een optimale kennisverspreiding.

 

Bewaren

Nemacc

Download de PDF

Het rapport presenteert de resultaten van de survey en beschrijft vijf verschillende businessmodellen van vernieuwende accountants.