Businessmodel-innovatie bij financieel adviseurs

De financiële sector maakt ingrijpende veranderingen door. Er is sprake van een drastisch veranderende vraag, internet zorgt voor andere verdienmodellen en een andere verhouding tussen aanbieder, klant en adviseur. De wetgever verscherpte de eisen op het gebied van integriteit, deskundigheid en transparantie, en financiële schandalen zorgden voor reputatieschade. Het traditionele businessmodel, de kennisachterstand van de klant overbruggen en diens transactiekosten verlagen, is achterhaald. Ook het traditionele verdienmodel, de provisie, is op de schop gegaan. Financieel adviseurs hebben nieuwe vormen van waardecreatie en andere businessmodellen nodig.

Op verzoek van Avéro Achmea heeft INSCOPE onderzocht hoe ondernemerschap en businessmodel-innovatie bijdragen aan de continuïteit van financieel adviseurs. Zo is op basis van een survey onder Nederlandse financieel adviseurs en bedrijven en door middel van diepte-interviews onderzocht hoe ondernemerschap kan bijdragen aan waardecreatie voor verzekeraars, adviseurs en hun klanten. In het onderzoek komen ook vijf varianten van nieuwe businessmodellen naar voren: samenwerken met andere financieel adviseurs, specialiseren, splitsen van activiteiten, co-creëren met klanten en de klant gerichter bedienen en binden. De bevindingen worden geïllustreerd door tal van voorbeelden uit de markt. Deze bevindingen zijn verwoord in het boek ‘Het nieuwe businessmodel in financieel advies: van provisie naar waardecreatie’ (Mediawerf, 2014).

avero-achmea