AIVP-conferentiesessies / workshops omtrent de thema’s “Social Innovation” en “Future of Human Capital in Ports, Employment and Education in the 21st century”

AIVP World Conference Cities and Ports Crossovers (5-7 oktober, Rotterdam), internationaal congres voor havenbedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties, overheidsinstellingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere haven-gerelateerde organisaties.

AIVP-conferentiesessies/workshops omtrent de thema’s “Social Innovation” en “Future of Human Capital in Ports, Employment and Education in the 21st century”, met specifieke aandacht voor het strategisch aanwenden van human capital in havens ter vergroting van het internationale concurrentievermogen in een wereld die sterk aan verandering onderhevig is.

Funding door Havenbedrijf Rotterdam

Download de PDF

Lees hier meer over het project.